KORUGE EŞİT TEGERİ


Ürün Açıklamaları

ÖZELLİKDEĞERİ
Çap (mm)Ø100/100, Ø150/150, Ø200/200, Ø300/300, Ø400/400, Ø500/500, Ø600/600

En uygun fiyatlar ve fiyat listesi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Koruge Boruları

Sanbor HDPE Koruge Boru ve Ek Parçaları Ø 100-1000 mm çap aralığında ekstrüzyon korigatör kalıplama teknolojisi ile ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddesinden çift katmanlı olarak üretilmektedir. Son yıllarda boru hattı içinde oluşan veya çevreden üretilip sisteme aktarılan kimyasal maddelere karşı direnci, uzun ömrü, montaj, bakım ve onarımının kolaylığı, sağlanan sızdırmazlık ile çevre korumaya uygunluğu ve yüksek mukavemeti nedeniyle Koruge boruların kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır.


İLGİLİ STANDARTLAR VE TEST YÖNTEMLERİ

 • Yüksek yoğunluklu (HDPE) polietilenden çift cidarlı olarak üretilen Sanbor Koruge Boru ve Ek Parçaları TS EN 13476-3+A1 standardına göre üretilmektedir.
 • Sistemde kullanılan Koruge Boru contaları EN 681 standardına uygundur.
 • Döşenmiş Boru sisteminin sızdırmazlık testleri EN 1610 standardına göre yapılır.

KULLANIM ALANLARI

 • Kanalizasyon atık sularını uzaklaştırma hatlarında,
 • Kentsel ve evsel atık sularını uzaklaştırma hatlarında,
 • Yağmur ve kar sularını taşıma ve tahliye hatlarında,
 • Drenaj ve toprak zemin sularını taşıma hatlarında,
 • Sanayi ve endüstriyel atık su taşıma sistemleri,
 • Basınç gerektirmeyen cazibeli sıvı taşıma sistemleri,
 • Kimyasal ve biyolojik atık taşıma sistemleri,
 • Enerji-haberleşme kablo koruma sistemleri

KORUGE BORULARIN AVANTAJLARI

 • Esneme özelliğinden dolayı zemin hareketlerine uyum sağladığından deprem, trafik yükü vb. yer hareketlerinden olumsuz etkilenmezler.
 • Koruge borular manşon - elastomerik conta bağlantı yöntemi ile birleştirildiğinden ilgili standartlarda belirtilen basınç değerinde (0,5 bar) sızdırmazlık sağlar. Bu sayede çevre dostu olarak doğanın korunmasına yardımcı olur.
 • Hafif olması ve birleştirme kolaylığı sayesinde DN300`e kadar boruların döşenmesinde ağır ekipmanlara ihtiyaç duyulmaz. 
 • Koruge boruların iç yüzeyleri açık renk(sarı) olarak imal edilmek süretiyle kamera ile izlenebilirliğine olanak sağlanmaktadır. 
 • Dış yüzey UV katkılı siyah renkte olup güneş ışınlarından etkilenmez.
 • Sıcaklık değişimlerine karşı dirençlidir. 
 • %100 geri dönüşümlü malzemeden üretilir çevre dostudur. 
 • Koruge borularının ömrü en az 50 yıldır. 
 • Koruge borular hafif olmalarından dolayı nakliye ve istiflemede kolaylık ve ekonomiklik sağlamaktadır. İç içe konularak teleskobik stoklama ve nakliye yapılabilmektedir. 
 • İç yüzeyleri diğer malzemelere göre daha az pürüzlü olması, akışkanın sürtünme yüzeyini azaltarak laminer akış sağlar ve ayrıca kesik daralması riskini ortadan kaldırmaktadır. 
 • Sızdırmazlık özelliği sayesinde içerisindeki atık suların yeraltı su kaynaklarımızın kirlenmesini önler. ,


Yüksek Halka Rijitliği ve Dış Yük Direnci

Kanalizasyon sistemlerinde genellikle basınçlı olmayan (serbest) akış söz konusudur. Bu nedenle toprak ve trafik yükü gibi dış yüklerin etkisi önemlidir. SANBOR Koruge Boruları özel tasarlanmış kesit ve kaburgalı gövde yapısı ile ağır toprak ve trafik yüklerine karşı yüksek direnç gösterirler. Polietilen hammaddesinin molekül yapısı nedeniyle koruge boruların esneme yeteneği oldukça fazladır. Elastik olduğu için sismik yer hareketinden etkilenmezler, deforme olmazlar. Ani yük şokları karşısında elastiki deformasyona uğrayarak, yükleri absorbe ederler ve tekrar eski formuna dönerler. Kalıcı deformasyon sınırı % 7.5'e kadar çıkabilir. Bu değerlerdeki deformasyonlarda birçok farklı boru sistemlerinde kırılma ve bozulmalar meydana gelirken Sanbor Koruge Borularda herhangi bir sorun oluşmaz.

Yüksek Aşınma Direnci

HDPE bilinen plastik esaslı hammaddeler içinde aşınmaya karşı direnci en yüksek olan malzemedir. HDPE'nin aşınmaya karşı göterdiği yüksek direnç performansı, Almanya Darmstadt Üniversitesince yapılan araştırma testleri sonucu belgelenmiştir. Yaklaşık 100.000 test devri sonucu görülmüştür ki, HDPE numunelerindeki aşınma, diğer malzemelere oranla en  düşük seviyededir.

Uzun Çalışma Ömrü

SANBOR Koruge borularının korozyondan etkilenmemesi, aşınma ve kimyasal dayanımının yüksek olması, sarsıntılardan etkilenmeyen esnekliği, 60 C sıcaklığa kadar dayanımı, bakım gerektirmeyen sistem yapısı sayesinde minimum ömrü 50 yıldır. Uzun yıllar bakım gerektirmez.

Yüksek Kimyasal Direnç

Sanbor Koruge Borular, kimyasallara karşı direnci çok yüksek olan Polietilen hammaddesinden üretilir. Kanalizasyon hatlarında genellikle cazibeli, basınçsız ve tam dolu olmayan bir akış şekli mevcuttur. Asit içerikli sıvılar, yüksek konsantrasyonlu tuzlar gibi katı ve sıvı atıkların çıkardığı asit buharı, boru civarında krozyona neden olarak borunun çalışma ömrünü olumsuz etkiler. Özellikle beton ve metal boruların iç yüzeyinde aşınma ve çözülmeler meydana getirerek, boruların yapısında ciddi bozulmalara neden olurlar. Kimyasallara karşı göterdiği mükemmel direnç sayesinde Sanbor Koruge Boruların iç yüzeylerinde aşınma ve korozyon sorunları oluşmaz.

Yüksek Akış Performansı

Sanbor Koruge Borular, düşük sürtünme katsayısı ve iç yüzeylerinin pürüzsüz yapısıyla yüksek akışkanlık hızı sağlarlar. Sanbor Koruge boruların cam yüzeyini andıran pürüzsüz iç yüzeyleri saysinde katı partiküller yapışarak tortu ve birikinti oluşturmaz. Böylece boru iç cidarı sürekli açık kalır. Sanbor Koruge Borularda çok yüksek debide akış performansı sağlandığı için daha düşük çaptaki borularda dahi düzgün ve kontrollü bir akış elde edilmesi mümkündür.

%100 Sızdırmazlık

 Sanbor Koruge Boru ve Ek Parçaları uygulama sahasında her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış ve üretilmişlerdir. Sanbor Koruge Boru ve Ek Parçalar contalı geçme yöntemiyle birleştirilirler. EN 681 standartlarında ve her türlü risk olasılıklarına göre tasarlanan Koruge Boru contaları, boru ömrü boyunca sızdırma yapmaz ve atık suların yer altı sularına ve toprağa karışmasını engeller. Ayrıca zemin suyu yüksek yerlerde kanalizasyon sistemine dışardan su girişi de önlenmiş olur. Bu da hattın aşırı dolmasını ve taşmasını engeller.

Kolay Montaj

SANBOR Koruge boruları muflu ve contalı olarak birleştirilirler. Her türlü şantiye ortamında kolaylıkla bağlantı yapılabilir. Koruge boru hafif olduğundan döşeme esnasında ağır ekipmanlara ihtiyaç duyulmaz. Elektrik, kaynak makinesi, yapıştırıcı vb. ekipmanlar gerektirmez.

İstenilen Boyda Üretim

Muflu borular standart 6 mt’lik boylar halinde üretilmektedir. Mufsuz borular ise müşteri talebine göre istenilen boyda üretilebilmektedir.

Taşıma ve İstifleme Kolaylığı

 • Sanbor Koruge Boruların hafif ve darbe direnci yüksek olmasından dolayı teleskopik ve üst üste istiflenerek nakledilmesi ve stoklanması mümkündür.
 • Koruge Borular büyük çaptan küçük çapa doğru iç içe istiflenebildiği için alandan, zamandan, taşıma ve stoklamadan ciddi maliyet avantajları sağlanır.
 • Ek parça çeşitliliği sayesinde en kısa parçalar bile kullanılabildiği için montaj sırasında herhangi bir fire söz konusu değildir.
 • Koruge borular hafif ve darbe mukavemetine sahip olduğu için nakliye ve stoklama sırasında oluşabilecek darbe ve düşmelerden kaynaklanan fireler olmaz.

BORU VE EK PARÇALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Sanbor koruge boru ve ek parçaları, geçme soket yöntemi ile kolayca birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ek parça çeşitliliği farklı uygulamalara ve farklı birleştirmelere uygun olarak tasarlanmıştır. Kesin sızdırmazık sağayan contalar özel olarak tasarlanmıştır.

KENDİNDEN MUFLU KORUGE BORU

DÜZ KORUGE BORU

CONTANIN TAKILMASI

 • Boru çapına uygun contanın bir tarafı borunun uç kısmına geçirilir, dğer tarafı ise el veya levye kuvveti kullanılarak gerdirilerek birinci kanal oturması sağlanır.
 • Contanın takıldıktan sonraki son şekli, kubbe formundaki kısmı dışta kalacak şekilde olmalıdır.
 • Birleştirme öncesi, kolaylık sağlaması açısından contalı ve soketli kısımlarda sabun veya silikon gibi kaydırıcı maddeler kullanılmalıdır. Madeni yağlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Birleştirme öncesi boruların düz bir eksende olmasına dikkat edilmeli, varsa açı farkları düzeltilmelidir.
 • Borualr düz bir açıda, küçük çaplar manivela ile büyük çaplar ise iş makinesi yardımı ile itilerek takılmalıdır.


KORUGE BORULARIN DÖŞENMESİ

Kanalizasyon sistemlerinde basınçlı olmayan cazibeli (serbest) bir akış söz konusudur. Fakat yer altına döşendikleri için dış yüklere maruz kalırlar. Bu nedenle, toprak ve trafik yükü gibi dış yüklerin etkisi çok önem kazanır. Koruge borular ise bu tür yüklere dayanaklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Atık su kanalizasyon sistemlerinde toprak altına yapılan boru uygulamalarında uyulması gereken bazı döşeme kuralları söz konusudur. Koruge boru ve ek parçalarının uzun yıllar sorunsuzca hizmet verebilmesi için kanal kazılarak yapılan toprak altı uygulamalarında; kanal doldurulurken boruların etrafında zayıf bölge kalmaması için katman katman sıkıştırma yapılmalıdır. Özellikle boru altının dolgu malzemesi ile doldurulması çok önemlidir. Dolgu işlemi şartnameye uygun şekilde iyice sıkıştırılarak yapıldığı takdirde, boruya gelen trafik ve toprak yükü k›smen dolguya aktarılacağından boru, ömrü boyunca görevini sorunsuzca yerine getirir. Sıkıştırma iyi yapılmadığı› takdirde oluşacak boşluklardan dolayı boru, maruz kaldığı yükü üstündeki diğer kuvvetlere aktaramayacağı için çökme riski oluflabilir

 • Taban Dolgusu: 15 cm olmalı ve minimum % 95 oranında sıkıştırma yapılmalıdır.
 • Yan Dolgu Genişliği: A2 = 50 cm olmalıdır.
 • Yan Dolgu: Her 30 cm’de bir olmalı ve minimum % 95 oranında sıkıştırma yapılmalıdır.
 • Üst Dolgu: Minimum 30 cm ve normal sıkıştırma yapılmalıdır.
 • Malzeme: 0-20 cm çaplı taneli ve azami % 20 nem ihtiva eden sıkıştırmaya elverişli malzemeler olmalıdır.
 • Boru Üstü Yükseklik: Minimum 50 cm olmalıdır.

MENHOL VE BACA UYGULAMALARI

Koruge Borular maksimum %85 doluluk oranına göre çalışan basınçsız sistem borularıdır. Ancak boruların döşendiği arazainin eğimli olması durumunda doluluk oranları yer yer %100 olmaya başlar ve bu durum sistemde basınç ve vakum oluşmasına neden olur. Bu tür olumsuzlukları engellemek için menhol uygulamaları yapılır.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 • Koruge boruların stok alanı, borulara zarar verebilecek sivri uçlu parçalardan (kaya, taş, metal vb) arındırılmalıdır.
 • Koruge borular 3 metre yüksekliği geçmeyecek şekilde istiflenmelidir.
 • Koruge borular uzun süre güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Mümkünse üzeri sundurma ile kaplı alanlarda stoklanmalı böylelikle daha uzun süre stoklama yapılabilir.
 • Koruge borulardaki elastomerik contalar direkt güneş ışığına maruz kalmamalıdır.
 • İstifleme boru mufları çapraz olacak şekilde üst üste istiflenmelidir.
 • Yükleme esnasında yüksek yükleri bağlarken ipler borulara zarar vermeyecek şekilde gerdirilmelidir.
 • Borular taşınması, yüklenmesi ve hendeğe yerleştirilmesi sırasında darbelerden korunmalıdır. 400 mm'den düşük çaptaki borular elle taşınabilir. 500 mm ile 600 mm çaplarındaki borular kepçe ve halat vasıtasıyla ortasından askıya alınarak taşınmalıdır. 800 mm ve daha büyük çaptaki borular ise kepçe ve halat vasıtasıyla iki ucundan askıya alınarak taşınmalıdır.
 • Forkliftle kaldırmada borular, orta kısımdan merkezlenerek kaldırılmalıdır.
 • Açık araç yüklemelerinde araç kasasının yan desteklerin boruya zarar vermemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Borular kesinlikle yerde sürünerek taşınmamalı, düzgün zeminlerde zarar görmeyecek şekilde yuvarlanarak götürülebilir.
 • Teleskobik yüklemelerde, küçük çaplı boru büyük çaplı boruların içerisine yerleştirirken boruların muf ve kaynak kısımlarının zarar görmemesine dikkat edilmelidir


Bu ürüne ait teknik döküman bulunamadı.

KORUGE BORULARA UYGULANAN TESTLER

Test Adı Test Metodu Birim Test Sonucu
Yoğunluk Testi EN ISO 1183 kg/m3 ≥ 930
Kütle Erime Akış Hızı Testi EN ISO 1133 gr./10 dak. ≤ 1.6
Isı Testi EN ISO 2505 - Uygun
Halka Esnekliği EN ISO 13968 - Mukavim
Çember Rijitliği EN ISO 9969 kN/m2 ≥ Sn Değeri
Darbe Dayanımı EN 744 - Mukavim
Sızdırmazlık Testi (0,5 bar 15 dak.) EN 1053 - Sızdırmaz
Termal Kararlılık (OIT) (200ºC de) EN ISO 11357-6 dak. ≥ 20

Halka Sertliği (SN) ;

Sanbor Koruge Borular, TS EN 13476-3 tandardının öngördüğü SN (halka sertliği) değeri, bu standardın atıfta bulunduğu ISO 9969 standardına uygun olarak test ediliğinde SN4 ve SN8 değerlerini sağlamaktadır.

Halka Esnekliği ;

Sanbor Krouge Borular EN ISO 13968 standardına uygun olarak yapılan borunun dış çapına uygulanan baskıyla boru çapının %30'u kadar esnetilmekte ve bunun sonucunda boruda çatlama, kırılma ve deformasyon olmamaktadır. 

Darbe Dayanımı ;

Sanbor Koruge Borular, EN 744 standardına uygun olarak test edildiğinde 0°C de kondisyonlanmış boru numunelerine ilgili standartta belirtilen her çapa uygun ağırlık borunun üzerine serbest düşme suretiyle uygulandığında borular kırılmadan dayanabilmektedir.

Sızdırmazlık Testi ;

EN 1053 standardına uygun yapılan elastomerik sızdırmazlık halkalı boru ve bağlantı parçalarından oluşan sistem 0,5 bar su ile 15 dakika test edildiğinde sistem sızdırmadan dayanabilmektedir.


KORUGE BORU HAMMADDE ÖZELLİKLERİ

Özellikler Test Şartları Birim Test Metodu Test Sonucu
Yoğunluk 23ºC g/cm3 EN ISO 1183 ≥ 0.930
Erime Akış İndisi MFI 190ºC, 5 kg g/10 dak EN ISO 1133 ≤ 1.6
Elastiklik Modülü 23ºC, 1 mm/dak Mpa ISO 527 ≥ 800
Isıl Kararlılık 200ºC min ISO 11357-6 ≥ 20
Vicat Yumuşama Sıcaklığı 10N ºC EN ISO 306 125 – 135

YÜKLEME ADETLERİ

Çap 100 mm 150 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm
Kamyon Adedi 550 230 125 64 34 20 12 8 2
Tır Adedi 1000 460 250 128 68 40 24 16 4

Bu ürüne ait katalog bulunamadı.
Bu ürüne ait sertifika bulunamadı.
Parallax
Ürün siparişleriniz için teklif isteyin, size dönelim